Ascendent – poszukiwanie i uściślanie godziny urodzenia

W terminologii astrologicznej metody i techniki poszukiwania i uściślania godziny urodzenia określamy pojęciem rektyfikacja.

Brak znajomości godziny urodzenia staje się dla wielu adeptów astrologii przeszkodą w jej zgłębianiu, pozostałym zaś uniemożliwia skorzystanie z profesjonalnej porady astrologicznej. Pierwsi, nie mogąc rozrysować własnego kosmogramu, zniechęcają się i rezygnują z nauki. Drudzy, nie pokonawszy tego etapu, pozostają zdani na czytanie gazetowych czy internetowych „horoskopów” dla Byków czy Wag lub korzystanie z porad internetowych „astrologów”, którzy często nie wymagają takich „drobiazgów” jak dokładna godzina urodzenia.
Z pewnością nie musi tak być. Poniższy tekst napisany został z myślą o nich a także o wszystkich tych, którzy mają problem z weryfikacją godziny urodzenia w swoim kosmogramie lub kosmogramach swoich najbliższych. Osobom bardziej zaawansowanym tekst pozwoli usystematyzować posiadaną wiedzę oraz poszerzyć swój warsztat o nowe metody.

MiniVademecum Rektyfikacji Kosmogramu

Bez Ascendentu (czyli dokładnej godziny urodzenia) nie ma horoskopu (horoskop z gr. – badanie godziny). Przyjmuje się, że interpretacja horoskopu może się odbyć gdy godzina urodzenia znana jest z dokładnością +/- 15 minut. Astrologia to jednak wiedza bardzo precyzyjna, więc im dokładniejsze mamy dane tym ich analiza i wnioski z niej płynące również będą dokładniejsze. Przed przystąpieniem do rektyfikacji należy też pamiętać, że nigdy nie rektyfikuje się tylko Ascendentu – zawsze cały kosmogram. Poniżej w 12 krokach przedstawiam co należy zrobić aby odnaleźć i doprecyzować swoją (i nie tylko swoją) godzinę urodzenia.

1. Zbierz wszystkie dane, które mogą być Ci potrzebne:

a. poszukaj swojej opaski na rękę, którą otrzymują dzieci po urodzeniu w szpitalu lub pierwszej książeczki zdrowia – to zwykle najpewniejsze źródła informacji o Twojej godzinie urodzenia,

b. spytaj o godzinę urodzenia mamę, ciocie, babcie i innych członków rodziny (kobiety z reguły pamiętają lepiej, tata najczęściej niewiele pamięta:). Nie daj się zbyć stwierdzeniami typu: „nie pamiętam”, „daj mi spokój”, „zwariowałaś/eś? po co ci to?”, „to było tak dawno…”, itp. Naciskaj, zadawaj pytania dodatkowe, które pozwolą zawęzić obszar poszukiwań (w dzień czy w nocy? czy tata szedł do pracy, czy wracał? czy nie zmieniała się czasem zmiana w szpitalu? czy mama pamięta jakieś szczegóły („dzwony biły w kościele”, „ledwo zdążyłam obejrzeć wieczorny Dziennik, Teleexpress”, itp.), które mogą pomóc Ci w zawężeniu obszaru poszukiwań,

c. sprawdź czy zapisano Twoją godzinę urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu urodzenia. Jeśli pracownik urzędu nie chce podać takiej informacji „od ręki”, wystąp z oficjalnym wnioskiem o to aby wydano Ci pełny odpis aktu urodzenia WRAZ Z GODZINĄ. W niektórych urzędach można otrzymać informację o godzinie urodzenia telefonicznie, jednak wtedy ważna uwaga – nie zdradzaj urzędnikowi wcześniej żadnych informacji na temat godziny, które już masz. Osoby urodzone pomiędzy wrześniem 1955 roku a styczniem 1990 roku w odpisie zupełnym aktu urodzenia mogą nie znaleźć informacji o godzinie urodzenia, ponieważ obowiązujące w tym okresie w Polsce przepisy nie przewidywały wpisywania jej do aktu urodzenia. W takim przypadku należy zwrócić się do właściwego USC o wydanie zaświadczenia o godzinie urodzenia na podstawie tzw. aktów zbiorowych (dostarczanych do urzędu przez szpitale położnicze, zawiadamiające o narodzinach nowych obywateli),

d. sprawdź godzinę w archiwach szpitala, w którym się urodziłaś/eś (zwykle jest to trudne lub niemożliwe – najczęściej po maksymalnie 10 latach dokumenty te zostają zniszczone),

e. jeśli urodziłaś/eś się w domu, w małej miejscowości, możesz też spróbować poszukać swojej godziny urodzenia (choćby tylko przybliżonej) w źródłach parafialnych.

2. Pamiętaj, że:

a. mama oraz inni członkowie rodziny najczęściej zapamiętają czas zaokrąglony. Przykładowo z urodzin o 15.12 po 30 latach robi się już 15.00, albo „po południu”, lub „wieczorem”,

b. godzina zapisana w USC, na opasce poporodowej, w książeczce zdrowia często również jest zaokrąglona oraz zwykle ok. 10-20 min. późniejsza niż faktyczna (przepisywana z akt szpitalnych, gdzie wpisuje się godzinę najczęściej po zakończeniu całej „akcji porodowej”),

c. należy uważać na godziny typu 6.00 lub 20.00, zwłaszcza jeśli jedynym źródłem tej informacji są akta szpitalne. Są to bardzo często godziny kończenia pracy przez zmiany w szpitalu (w różnych szpitalach i różnych latach te godziny są oczywiście różne). Zdarzało się, że pielęgniarki wpisywały wszystkie dzieci urodzone na danej zmianie pod koniec zmiany – wtedy wszystkie mają wpisaną tę samą godzinę urodzenia (np. 6.00). Obecnie taka praktyka już raczej nie występuje.

(W tym miejscu kończy się rola osób, które nie znają astrologii, a chciały poznać swoją godzinę urodzenia w celu np. zapisu na profesjonalną konsultację astrologiczną. Jeśli zebrane przez Ciebie po wykonaniu powyższych wskazówek dane wskazują na jakiś przybliżony choćby czas urodzin pozostaw już sprawę jej uściślenia astrologowi. Jeśli żadne z wykonanych powyżej poleceń nie przyniosło żadnych informacji na temat Twojej godziny urodzenia to niestety sporządzenie horoskopu nie będzie możliwe (patrz wstęp).
Kolejne punkty MiniVademecum skierowane są do osób choć trochę znających się na astrologii, jeśli chcą spróbować swych sił w samodzielnej rektyfikacji horoskopu. Jeśli jeszcze nie należysz do tego grona zapraszam na
kurs astrologii, gdzie nie tylko nauczysz się rektyfkacji, ale przede wszystkim poznasz techniki interpretacji dowolnych kosmogramów).

3. Wydrukuj swój kosmogram.

Do tego celu polecam polski program astrologiczny Urania.

4. Na podstawie danych, którymi dysponujesz wypisz wszelkie możliwe kombinacje faza Zodiaku + dwadasamsa (oraz ew. + planeta) na Ascendencie, Descendencie, Medium Coeli i Immum Coeli, w zakresie czasu, który należy wziąć pod uwagę.

To kluczowy moment rektyfikacji. Polecam wziąć pod uwagę ok. 30 min. wcześniej i ok 15 min. później od godziny, na którą wskazują źródła. Jest to jednak zasada zawsze uzależniona od indywidualnego przypadku. Zauważ, że zmieniające się dwadasamsy Asc./Dsc. niekoniecznie łączą się ze zmianą dwadasams MC/IC w tym samym czasie. To samo w drugą stronę. Nas interesują jednak wszystkie możliwe kombinacje.

W tym momencie należy też zwrócić uwagę na to, że dla osób urodzonych w Polsce Ascendenty w fazach Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona zmieniają dwadasamsę co ok. 14-15 min., natomiast w fazach Wodnika, Ryb, Barana, Byka co ok. 4-5 min. Wniosek z tego taki, że osób z szybkimi Ascendentami rodzi się u nas mniej, lecz przy rektyfikacji będą miały więcej pracy.

5. Spójrz, czy w czasie który bierzesz pod uwagę nie zmieniła fazy lub dwadasamsy jakaś planeta (zwłaszcza Księżyc).

Jeśli tak, zapisz także tę informację.

6. Gdy masz już wypisane wszelkie możliwości – odrzuć te, które wydają się nieprawdopodobne.

Osoby, które słabo znają połączenia zodiakalnych archetypów powinny od tego etapu rektyfikować w kontakcie z osobami bardziej zaawansowanymi w astrologicznej wiedzy.

7. Planeta znajdująca się w horoskopie przy którejś z osi może służyć nam pomocą.

Jeśli znajduje się ona na Ascendencie to spróbuj określić czy leży ona raczej po stronie XII czy I sektora (IX czy X s. w przypadku MC, itd.). Generalnie planety na osiach utrudniają rektyfikację poprzez dodanie kolejnej energii, lecz można je również w procesie rektyfikacji wykorzystać. Niektóre planety łatwiej niż inne dookreślić – np. Mars w I sektorze będzie wyraźnie odróżnialny od Marsa w sektorze XII. (obie pozycje może dzielić zaledwie kilka minut w czasie urodzenia). Neptun natomiast na którejkolwiek z osi może wprowadzić zamieszanie, wiec ostrożnie z ostatecznymi wnioskami na tej podstawie.

8. Staraj się maksymalnie zawęzić obszar poszukiwań dokonując selekcji wypisanych możliwości poprzez odrzucanie tych najmniej prawdopodobnych.

Gdy zostaną Ci 2-4 możliwości sprawdź relacje władców fazy Zodiaku do władców dwadasams, odnosząc to do działania danego obszaru w Twoim kosmogramie. Na tym etapie powinny pojawić się już pierwsze wnioski co do właściwej godziny urodzenia.

9. Wykorzystaj obserwację cyklicznych tranzytów – zwłaszcza Słońca i Marsa.

Np. przejście przez Ascendent co roku – Słońce, lub co 2 lata – Mars, wzmoży przypływ sił witalnych, chęć do działania itp. Oczywiście obserwacja ta powinna także dotyczyć przejść przez pozostałe osie kosmogramu. Obserwacje te należy poczynić na bieżąco a to wymaga czasu.

10. Sprawdź w przeszłości tranzyty planet pokoleniowych (zwł. Urana i Plutona) przez osie.

Możesz na tej podstawie jedynie utwierdzić się we wcześniejszej opinii na temat czasu narodzin. Niedopuszczalnym jest decydowanie o właściwej godzinie tylko na tej podstawie.

11. Nigdy nie dokonuj rektyfikacji tranzytami planet przez wewnętrzne sektory.

Przejście planet przez te sektory zawsze jest płynne. Poza tym jest co najmniej kilkadziesiąt rodzajów podziału kosmogramu na sektory.

12. Nigdy nie wyznaczaj godziny wahadełkiem.

Nie masz wtedy żadnej pewności. Wahadełko nie do tego służy. To samo dotyczy też różnych metod „intuicyjnych” czy „wizjonerskich”.

Powyższy tekst to zbiór podstawowych informacji na temat procesu rektyfikacji horoskopu. W większości przypadków skorzystanie z zamieszczonych tu wskazówek pozwoli Ci już odnaleźć i doprecyzować Twoją godzinę urodzenia.
Na zakończenie należy jednak zaznaczyć, że istnieją też inne metody, którymi posługują się różne grupy astrologów. Do najpopularniejszych z nich zaliczyć możemy progresje, np. progresje prymarne Ascendentu, zmiany dwadasams lub przejścia przez osie kosmogramu planet w progresjach sekundarnych, itp. To metody wartościowe, lecz omówienie ich wykracza poza ramy niniejszej publikacji.
Innym ważnym elementem, który powinien zostać wykorzystany w procesie rektyfikacji jest wygląd człowieka. Takiej rektyfikacji może dokonać jednak jedynie astrolog z wieloletnią praktyką, a że o takiego niełatwo punkt ten został tu zupełnie pominięty.
Niektóre szkoły astrologiczne wykorzystują też w rektyfikacji Symbole Sabiańskie lub podobne metody opisu Zodiaku z pogranicza astrologii i innych dziedzin ezoteryki. Oczywiście i Ty możesz z nich skorzystać, jednak pamiętaj, że są to jedynie metody dodatkowe – ograniczenie rektyfikacji tylko do nich spowoduje zwykle zupełnie błędne jej wyniki.
„Astrologia to nie piekarnia i nie apteka” – tę prawdę zawsze powtarza swoim uczniom Leszek Weres. Nie musisz mieć dokonanej rektyfikacji co do sekundy. Kosmogram uważa się za zrektyfikowany jeśli właściwe są fazy i dwadasamsy Asc., Dsc., MC, IC. Oczywiście, kiedy jesteś już tego pewna/ien możesz próbować dokonywać uściśleń. Precyzyjna rektyfikacja kosmogramu zazwyczaj trwa kilka lat. Bądź więc cierpliwa/y – efekty przyjdą.

Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu swojej lub swoich bliskich godziny urodzenia to zapraszam do kontaktu: artur@astrologia.pl

Faza Panny 2004, uzupełnienie Faza Byka i Lwa 2007

Dla celów publikacji niniejszego artykułu wykorzystano materiały Sekcji Astrologii Humanistycznej.

Copyright (C) by Artur Święch
Kopiowanie i rozpowszechnianie treści artykułu lub jego części, zarówno w formie elektronicznej jak i na papierze wymaga zgody autora.

Foto: sxc.hu

Zobacz też: Astrologia humanistyczna
Wróć do: Astrologia – Aktualności