Astrolog – opis zawodu

Zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności Ministerstwa Pracy

Nazwa:
Astrolog

Kod:
516101 (wcześniej 514901)

Synteza:
– bada wpływ poszczególnych planet układu słonecznego i gwiazd stałych na środowisko ziemskie;
– określa i analizuje zarówno fizyczną, jak i psychiczną sferę zjawisk wywoływanych przez oddziaływanie określonych konfiguracji planetarnych i gwiezdnych w celu uzyskania informacji dotyczących najczęściej człowieka – jego zdrowia, psychiki i losu oraz danych przydatnych w innych dziedzinach życia, takich jak meteorologia czy uprawa roślin.

Zadania zawodowe:
– sporządzanie horoskopu urodzeniowego, stanowiącego psychofizyczny portret człowieka w celu samopoznania, określenia pola możliwości i ukierunkowania w życiu;
– opracowywanie prognozy w zakresie wybranych spraw, problemów, predyspozycji i zdarzeń odnoszących się do jednostki bądź ogółu, danej chwili, roku lub wieku;
– udzielanie porad dotyczących konkretnych zagadnień, takich jak: stan zdrowia, wybór partnera w miłości i małżeństwie bądź interesach, korzystny moment na zawarcie transakcji, wykorzystanie uzdolnień lub możliwości zawodowych.

Dodatkowe zadania zawodowe:
– dawanie wskazań dotyczących osobistego rozwoju wewnętrznego;
– prowadzenie pracy badawczej i obliczeń statystycznych, przy użyciu współczesnej aparatury, metodologii i terminologii naukowej.

Zachęcam do zapoznania się z wyjątkowo dobrze napisanym opisem profesji astrologa przedstawionym na stronach internetowych Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – astrolog wg www.praca.gov.pl.