Mandala Władcy Pierścieni

INSTYTUT ASTROLOGII HUMANISTYCZNEJ

zaprasza na warsztat:

MANDALA WŁADCY PIERŚCIENI

13-15 października 2023

WILGA

W programie m.in.:

  • bohaterowie powieści (rasy, narody, postaci) jako archetypy astrologiczne: ich cechy, motywy postępowania, wzajemne relacje – analiza na podstawie książki i filmu,
  • podróż przez Śródziemie jako podróż w głąb własnej psyche,
  • psychologiczne portrety i proces indywiduacji głównych bohaterów „Władcy Pierścieni”,
  • czego uczy nas „Władca Pierścieni”?,
  • J.R.R. Tolkien – życie i twórczość – biografia pisarza na podstawie analizy horoskopu urodzeniowego.

To już kolejne, dziewiąte już spotkanie miłośników astrologii i twórczości J.R.R. Tolkiena. Poprzednie edycje warsztatu obfitowały w wiele astrologicznych odkryć, dzięki czemu pozwoliły uczestnikom wyodrębnić, opisać, udokumentować cytatami i opisami, zarówno książkowymi jak i filmowymi, przynależność ras, narodów i postaci występujących w powieści do poszczególnych archetypów Zodiaku. Z pewnością nie inaczej będzie także i tym razem, zwłaszcza że od ostatniej, 8 edycji Warsztatu, minęło już 7 lat.

Tematów do omówienia z pewnością nam nie zabraknie. „Władca Pierścieni” jest bowiem swego rodzaju mitologią, obfitującą w różnorodność znaczeń, dając dzięki temu niezastąpiony materiał do nauki astrologii poprzez analizę zodiakalnych archetypów występujących w powieści charakterów.

W czasie warsztatu przyjrzymy się również bliżej kosmogramowi J.R.R. Tolkiena oraz poznamy szczegóły jego biografii, które miały wpływ na kształt książki „Władca Pierścieni”.

Początek zajęć: 13 października 2023, godz. 12.00; zakończenie 15 października 2023, godz. 18.00

Udział w zajęciach wraz z zakwaterowaniem: 800zł przy zapisie do dn. 13 września 2023, potem 950zł.

Twoje miejsce rezerwuje przesłanie zaliczki 300zł na konto:

Artur Święch – Konsultacje, Szkolenia, Pomoc

mBank nr 68 1140 2004 0000 3702 3801 2643

z dopiskiem „zaliczka – MWP”

Liczba miejsc w Ośrodku jest ograniczona. O udziale w Szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Tajemnica „Gwiazdy Betlejemskiej”

(Mt 2, 1-12) *

„1. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem Judzkim za króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali:

2. «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon».

3. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima.

4. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić?

5. A oni mu rzekli: «W Betlejemie Judzkim, bo tak napisał Prorok:

6. I ty, Betlejemie, ziemio Judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski».

7. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy.

8. I posłał ich do Betlejem i rzekł: «Idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon».

9. Oni zaś wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na Wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się.

10. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali.

11. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę.

12. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej.”

Temat tzw. Gwiazdy Betlejemskiej wraca co roku, w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, na łamy prasy, radia i telewizji. Co roku z ust różnych „ekspertów” możemy dowiedzieć się o tym, czym to nie była ta szczególna „gwiazda”. A to, że kometą, a to że meteorem, a to że koniunkcją planet – jedni widzą w niej złączenie Wenus i Jowisza, inni Jowisza i Saturna, a że był to wybuch supernowej, a że to Syriusz, a Trzej Królowie to gwiazdy pasa Oriona, a że to tylko była „gwiazda” symboliczna itd. itp. Są i tacy, którzy uważają, że żadnej gwiazdy nie było, a cała historia o „Trzech Królach” jest tylko wyssaną z palca opowieścią, mającą podkreślić dostojność Jezusa oraz tacy, którzy dowodzą, że nie było w ogóle żadnego Jezusa. Nic dziwnego, że o tzw. „Gwieździe Betlejemskiej” powstały nawet książki. Jest to więc temat wdzięczny i każdego roku chętnie przez media eksploatowany, by… powrócić za rok. Różni naukowcy, historycy, astronomowie, księża i inni „specjaliści” wciąż nie znajdują jednak konsensusu. I nie znajdą, bo szukają zrozumienia tam, gdzie znaleźć nie mogą. Szukają gwiazdy jako świecącego na niebie punktu. A to nie taka gwiazda prowadziła… no właśnie, musimy przede wszystkim wiedzieć kogo.

Źródłem dywagacji na temat tego, kim byli „mędrcy” i czym była „gwiazda”, jest fragment Ewangelii św. Mateusza, zacytowany powyżej (Mt 2, 1-12). Powszechne interpretacje i wyjaśnienia tego tekstu, są jednak w większości przypadków pozbawione sensu, co poniżej udowodnię. Co więcej, zobaczymy, że wszystko na temat tego czym była owa „gwiazda” jest już w tekście ewangelii zawarte. Przeanalizujmy więc treść tych wersów, które odnoszą się wprost do „mędrców” i „gwiazdy”.

„1. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem Judzkim za króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali:”

Zacznijmy od tego kim byli Mędrcy, popularnie acz zupełnie błędnie, zwani „królami”. Mamy przecież nawet Święto Trzech Króli, obchodzone co roku 6 stycznia, i to w wysokiej randze, jako dzień wolny od pracy. Kim więc byli owi „królowie”? Jakich państw byli królami, skąd przybyli, zostawiając swoje kraje i swój lud, wybierając się (zapewne razem z całą dworską świtą, bo jaki król wyprawiał się do innego kraju bez niej?) do Betlejem? Tu powinni śmiało wkroczyć historycy i objaśnić nam, które to kraje, na wiele tygodni, a może i miesięcy, zostały w owym czasie pozbawione swoich władców? Ale nie objaśnią, bo oczywiście żadnych „króli”, oddających hołd nowonarodzonemu Jezusowi, nie było. Przede wszystkim nie wspomina o nich sama Biblia, ani w cytowanej Ewangelii Św. Mateusza, ani nigdzie indziej. W polskich przekładach Biblii zazwyczaj czytamy o mędrcach. Co więcej, ani słowa nie ma też o tym ilu ich było. Tak więc święto, które obchodzimy 6 stycznia, w najlepszym razie, bazując na tym co możemy przeczytać w Piśmie Świętym, powinno nazywać się Dniem Mędrców, bo ani Króli, ani Trzech. Skoro więc byli to mędrcy, to jaką mądrość reprezentowali? Słowo „mędrcy” zostało przetłumaczone z greckiego słowa „magoi”. Magoi to faktycznie mędrcy, uczeni którzy potrafią odczytywać znaki z nieba, dysponujący wiedzą ezoteryczną. Zgodnie z dzisiejszym słownictwem nazwiemy ich więc astrologami. I tu dochodzimy do ważnego wniosku: o tym czym była owa „Gwiazda Betlejemska” mogą wiedzieć astrologowie lub ci, którzy znają tę dziedzinę wiedzy, ponieważ tylko oni będą rozumieli znaczenie słów, które na jej temat wypowiadają magoi.

„2. «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon».”

Jak już wiemy Astrologowie przybyli ze wschodu. I, o czym czytamy w tekście, na Wschodzie widzieli jego gwiazdę. Popularne rozumienie jest takie, że oto mędrcy podążają za gwiazdą, która świeci na niebie i wskazuje im drogę. Jednak z cytowanego fragmentu nic takiego przecież nie wynika. A nawet jeśli przyjęlibyśmy tę wersję, to wtedy pojawia się pytanie jak to było możliwe? Po pierwsze jaką jasność musiałaby mieć ta „gwiazda” aby była widoczna również w dzień? Droga ze wschodu, prawdopodobnie z Persji, do Betlejem, to nie kilka godzin wieczornego spaceru, a wielotygodniowa wędrówka, w niełatwym terenie, bez żadnej gwarancji zawsze bezchmurnego nieba. A po drugie, skoro Mędrcy szli ze wschodu (w stosunku do Betlejem), to gwiazdę, jeśli mieliby ją widzieć prowadzącą ich przed sobą na niebie, musieliby przecież widzieć na zachodzie! No chyba, że szli tyłem. Oczywiście jest to absurd, ale tylko jeśli przyjmiemy popularne wersje wyjaśnień tej historii.

Nie było więc oczywiście żadnej „gwiazdy”, wędrującej po niebie i prowadzącej Astrologów do Betlejem. Wschód to dla astrologa nic innego jak Ascendent – punkt wschodzący na ekliptyce w momencie urodzenia, wyznacznik dokładnego czasu narodzin. Astrolodzy ze Wschodu wiedzieli więc, że w danym miejscu i czasie urodzi się ktoś, w kim zobaczyli żydowskiego króla, komu chcą złożyć pokłon i ofiarować swe dary. Dlatego mówią „widzieliśmy gwiazdę j e g o na wschodzie”. To jego gwiazda, widoczna w jego urodzeniowym kosmogramie, którym kierują się Astrologowie, a nie jakaś ogólnie widoczna, za którą mieliby podążać. Dowodem na to jest również to, że przecież nikt inny, poza Astrologami ze Wschodu, tej „gwiazdy” nie widział! O czym czytamy dalej:

„7. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy.”

Herod wypytał się Astrologów o czasie pojawienia się „gwiazdy”. Oznacza to, że sam jej nie widział, więc nie mógł to być żaden specjalny, wyjątkowo jasny obiekt na niebie, różny od tych, które widać na nim na co dzień. Nie widział jej również żaden z poddanych Heroda, ani żaden z jego nadwornych astrologów. Znak rozpoznali jedynie Astrologowie ze Wschodu, co oznacza, że musieli być prawdziwymi specjalistami w swojej dziedzinie.

„9. Oni zaś wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na Wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się.”

Mędrcy wyruszyli więc z Jerozolimy do Betlejem, a gwiazda, którą ujrzeli na Wschodzie, wskazywała im drogę. I wszystko pięknie, tylko że Betlejem jest akurat na południe (i bardziej zachód niż wschód) od Jerozolimy, więc idąc tam nie mogli podążać za gwiazdą na wschodzie, i żadna gwiazda fizycznie nie mogła wskazywać im drogi, tym bardziej że musiałaby przecież zmienić swój dotychczasowy kierunek ruchu. Wschód, jak już wiemy, oznacza w tym przypadku Ascendent, element precyzyjnie obliczonego kosmogramu, a nie koordynat geograficzny. Co za tym idzie, informacja o rzekomym zatrzymaniu się gwiazdy musi być nieścisłością w tłumaczeniu, ponieważ jest to wtedy logicznie sprzeczne z poprzednimi fragmentami tekstu. (zresztą ani koniunkcja planet, ani kometa, meteor czy supernowa, ani żadne inne naturalne zjawisko na niebie nie zachowuje się tak, że porusza się i nagle zatrzymuje, więc takie tłumaczenie negowałoby również tradycyjne myślenie o całej tej historii). To Astrologowie, znalazłszy zgodne z kosmogramem miejsce, zatrzymali się, dotarli bowiem do celu swojej wędrówki.

„10. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali.”

To zdanie byłoby przecież zupełnie bez sensu, bo skoro już podążali za gwiazdą przez całą drogę ze wschodu, a potem jeszcze z Jerozolimy do Betlejem, to uradowali się dopiero jak ją zobaczyli kiedy przybyli na miejsce? Nie, uradowali się bo ich prognoza się potwierdziła, znaleźli Jezusa, dziecko którego kosmogram „z gwiazdą na Wschodzie” obliczyli, który okazał się trafny, dzięki czemu ich misja zakończyła się sukcesem.

Historia ta ma zresztą ciąg dalszy, bo po 12 latach, gdy Jezus potwierdził swoją wyjątkowość, magoi zabrali go na 18 lat na wschód. Tłumaczy to dlaczego po zabłyśnięciu wiedzą w świątyni, potem o życiu Jezusa nie ma w Biblii ani słowa, aż do czasu gdy ponownie pojawia się w zapisach Ewangelistów w wieku 30 lat.

W Biblii jest oczywiście o wiele więcej astrologicznej wiedzy i każdego, a szczególnie adeptów astrologii, zachęcam do jej czytania.

PS 1. Co ciekawe, cytowany fragment dotyczący narodzin Jezusa, podzielony jest u św. Mateusza na 12 wersów, czyli tyle ile faz liczy Zodiak. Bieglejsi w sztuce astrologicznej zrozumieją dlaczego.

PS 2. Dawniej gwiazdami określano wszystkie świecące na nieboskłonie punkty, a więc również dzisiejsze planety.

PS 3. Kosmogram Jezusa jest to kolejna sporna sprawa, jednak z dużą dozą pewności można powiedzieć, że nie urodził się on w grudniu. Wtedy czczone było natomiast święto Światła, Mitry, które chrześcijanie przejęli i zaczęli obchodzić jako swoje – a jest to po prostu czas przesilenia zimowego, gdy „rodzi się” światłość, czyli zaczyna przybywać dnia kosztem nocy. Dla ludzi żyjących zgodnie z przyrodą, bez elektryczności, było to co roku bardzo ważne wydarzenie. Jezus zaś reprezentuje archetyp Ryb (symbol ryby jest symbolem Jezusa Chrystusa – Ichthys – Iēsoûs Christós Theoû Hyiós Sōtér – dlatego też był to symbol rysowany przez pierwszych Chrześcijan na arenach Rzymu, ryba jest symbolem eucharystii, w kształcie głowy ryby jest mitra biskupia, papież nosi Pierścień Rybaka itd.) i z dużym prawdopodobieństwem urodził się albo ze Słońcem w fazie Ryb, albo z Ascendentem w tej fazie, wzmocnionym wtedy zapewne koniunkcją planet. Narodziny Jezusa symbolicznie rozpoczęły bowiem Erę Ryb, która obecnie powoli zbliża się ku końcowi.

* Tłumaczenie Biblii z języków hebrajskiego i greckiego, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1990

(c) Artur Święch

Faza Koziorożca 2020

Astrologia sportu

Do napisania tego krótkiego tekstu skłoniła mnie sytuacja, która wydarzyła się tuż przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej Rosja 2018. Kontuzja jednego z filarów polskiej kadry, Kamila Glika, poważnie zagroziła jego udziałowi w Mistrzostwach. Oczywiście kontuzje się zdarzają i będą zdarzać, natomiast duża szkoda, że w sztabie kadry narodowej nie ma astrologa, który potrafi takie wydarzenia przewidzieć z dużym wyprzedzeniem, co umożliwiłoby choćby wcześniejsze przygotowanie wariantów awaryjnych.

Zdaję sobie sprawę, że trudno w obecnych czasach zrobić to oficjalnie. Krzyk jaki by się podniósł zapewne byłby podobny do krzyku jaki wywołuje pomoc jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego polskiej policji, a więc tym większy im bardziej bezsprzeczne są fakty. Nie każdy ma taką pewność siebie jak prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan, którego żona Nancy oficjalnie konsultowała harmonogram prac Białego Domu z astrolożką Joan Quigley i nie robiono wtedy z tego tajemnicy. Dla mniej odważnych istnieje przecież ścieżka współpracy nieoficjalnej.

W świecie piłkarskim wspomaganie się astrologią nie jest niczym nowym. Z wiedzy tej korzystali choćby Raymond Domenech, przez 6 lat selekcjoner drużyny narodowej Francji, który zdobył z nią tytuł Wicemistrzów Świata w 2006 roku, Miroslav Blazevic, który zdobył z Chorwacją brązowy medal mundialu w 1998 roku, czy Diego Simeone mający za sobą 104 występy w reprezentacji Argentyny, a od 2011 roku manager Atletico Madryt (wicemistrzostwo Hiszpanii w bieżącym sezonie 2017/18).
W polskim sporcie przykładem trenera twardo stąpającego po ziemi, dbającego o każdy detal, co potwierdzają Ci, którzy go znali, i przy tym, a może właśnie dlatego, korzystającego także z wiedzy astrologicznej, był trener kadry narodowej Polski koszykarzy oraz wieloletni trener Stali Ostrów Wielkopolski, określany mianem legendy tego klubu, Andrzej Kowalczyk.
Odważni prekursorzy już są, mniej odważnych, którzy astrologią się wspomagają ale oficjalnie o tym nie mówią, też jest coraz więcej. Skuteczna wiedza broni się sama.

Wróćmy do głównego tematu. Po minie trenera Nawałki na konferencji w czasie ogłaszania 23 osobowego składu kadry, oraz po wypowiedziach oficjeli tej kadry, można było wywnioskować, że kontuzja Kamila Glika ich zaskoczyła. A nie powinna! Co ciekawe z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia także 2 lata temu. Tuż sprzed Euro 2016, w ostatnim meczu sezonu klubowego, poważnej kontuzji nabawił się inny nasz reprezentant, Maciej Rybus. Z konieczności na lewej obronie musiał zastąpić go prawonożny Artur Jędrzejczyk. Całe szczęście był on w czasie ME2016 w życiowej formie i brak Rybusa nie był aż tak odczuwalny. Natomiast na pewno zmniejszył liczbę możliwych wtedy wariantów gry.
Spójrzmy na kosmogram (bez godziny urodzenia!)* Macieja Rybusa wraz z podstawowymi tranzytami na czerwiec 2016.

Jak widać, już na pierwszy rzut oka, Mars, planeta szczególnie ważna u każdego sportowca, znajduje się pod nieharmonijnym wpływem Neptuna (opozycja) i Saturna (kwadratura). Już tylko to spostrzeżenie każe nam zachować szczególną ostrożność i uznać piłkarza, dla którego Mars jest kluczową planetą, za ekstremalnie podatnego w tym czasie na urazy i kontuzje. Zwłaszcza, że piłkarz na MŚ musi być w topowej formie i nie może mu nic dolegać. W przypadku Rybusa o komforcie zdrowotnym nie mogło być mowy i zakończyło się powrotem zawodnika do domu ze zgrupowania kadry.

A teraz spójrzmy na sytuację Kamila Glika. Oto jego kosmogram (bez godziny urodzenia!)* i tranzyty na dzień feralnej przewrotki (przy okazji obarczanie winą zawodnika, że jakoby nie powinien robić przewrotek przed MŚ jest śmieszne i naiwne. Zdrowy zawodnik, w okresie który nie zagraża jego zdrowiu, może zrobić 100 przewrotek i nic mu się nie stanie, natomiast zawodnik w okresie podatności na kontuzje, który nie jest tego świadomy, może potknąć się przy wejściu do szatni i złamać nogę. Kluczowe jest więc KIEDY, a nie co, zawodnik robi).

Jak widać sytuacja jest dość podobna i równie niebezpieczna. Mars aspektowany jest również przez Neptuna jednym z trudniejszych aspektów (kwadratura). Znów pewne jest osłabienie i ekstremalne wystawienie piłkarza na kontuzje. Czy taka kontuzja będzie teraz, za tydzień lub miesiąc, do tego już konieczne są dokładniejsze dane zawodnika i dokładniejsza analiza, ale że kontuzja w czasie takiego tranzytu się pojawi, to jest pewne w przypadku zupełnie nieświadomego zbliżających się trudności wyczynowego sportowca! I nie ma znaczenia, że Kamil Glik był do tej pory okazem zdrowia, ma przydomek „polska skała”, itp. Co więcej, taki zawodnik tym bardziej narażony jest w takim czasie na poważny uraz, bo jego czujność jest uśpiona i myśli, że skoro przez kilka lat nie miał urazów to już zawsze tak będzie. Niestety nie. Jedyne co można zrobić to minimalizować obciążenia w tym czasie i być przygotowanym, na rok czy kilka lat wcześniej (zarówno zawodnik, klub i reprezentacja), na konieczność wdrożenia w danym okresie wariantu B.

Sztab naszej kadry nie wyciągnął wniosków sprzed 2 lat i nie skorzystał z pomocy astrologa sportu, który potrafiłby przewidzieć tę sytuację i z wyprzedzeniem przygotować odpowiednie warianty (np. ogrywając w poprzedzających turniej meczach sparingowych ew. zastępcę zawodnika). Ignorancja w społeczeństwie na temat astrologii jest wciąż duża, ale jednak osoby które muszą brać pod uwagę najdrobniejsze detale powinny wykorzystać wszelkie dostępne możliwości. Przysłowie o Polaku mądrym po szkodzie tym razem nie okazało się prawdziwe.
Kamil Glik wykazuje dużą zdolność do regeneracji, co wynika z pewnością z potencjałów zawartych w jego kosmogramie urodzeniowym. Należy mu życzyć dużo zdrowia w tym trudnym okresie, który może trwać nawet 2 lata. W tym czasie wyczynowe uprawianie sportu wciąż jest zagrożone urazem, tym poważniejszym im większe obciążenia będą nakładane na zawodnika.

Przykłady podobnych sytuacji ze świata sportu można mnożyć. Wiele lat temu na warsztatach pokazywałem z wyprzedzeniem zbliżające się wtedy problemy zdrowotne Agnieszki Radwańskiej.

Widzimy kosmogram Agnieszki (bez godziny!)* i tranzyty na wrzesień 2010, gdy doznała kontuzji stawu skokowego, która praktycznie wyeliminowała ją z gry do końca roku, przez co zakończyła rok na 14 pozycji rankingu WTA, po raz pierwszy od 2007 roku poza pierwszą 10. W głównej roli znów Neptun, tranzytujący kwadraturą Marsa i Jowisza w kosmogramie Agnieszki, więc prawie analogiczny układ jak w aktualnym kosmogramie Kamila Glika. Kontuzja ta dawała się Agnieszce we znaki także w ciągu kolejnego roku.

Innym przykładem, już nie z naszego podwórka, za to bardzo tragicznym w skutkach, jest przypadek Michaela Schumachera, który w najbardziej niebezpiecznym czasie w swoim życiu wybrał się na niestrzeżoną trasę narciarską. Kuszenie losu skończyło się groźnym wypadkiem.

Jak widać na powyższym kosmogramie, w dniu wypadku (29 grudnia 2013r.), tranzytujący Pluton wraz ze Słońcem i Merkurym wchodzi na Słońce w kosmogramie urodzeniowym zawodnika, tworząc jednocześnie opozycję do Księżyca. Dodatkowo znów mamy do czynienia ze ścisłym tranzytem Neptuna do Marsa, tym razem jest to trygon. O tym jak feralny był akurat ten dzień świadczy też pozycja tranzytującego Marsa, który tworzy kwadratury zarówno do Słońca jak i do Księżyca w kosmogramie urodzeniowym Michaela. Widząc taką sytuację, aż dziw bierze, że topowi zawodnicy, dysponujący prawie nieograniczonym budżetem, nie mają w swoim otoczeniu osoby, która potrafiłaby ich ostrzec przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Efektem jest w tym przypadku nie tylko koniec kariery, ale poważne obrażenia – stłuczenie mózgu, uszkodzenia kręgosłupa i prawie półroczna śpiączka, a potem żmudna rehabilitacja.

Żeby nie pozostało wrażenie, że astrolog potrafi przewidzieć tylko problemy, to wróćmy na koniec do piłki nożnej i do pamiętnego wyczynu Roberta Lewandowskiego „5 goli w 9 minut”, zapisanego w Księdze Rekordów Guinnesa (najszybszy hat-trick w historii Bundesligi (3.22 min.), najszybciej strzelone cztery gole (5.42 min.) i najszybciej strzelone pięć bramek (8.59 min.). Bohaterem, tym razem pozytywnym, jest znowu Mars.

Nie ma jasności co do godziny urodzenia Roberta Lewandowskiego, ja na dziś roboczo przyjmuję tę, natomiast znów w tym przypadku nie jest to aż tak ważne. Jak widzimy w dniu tego ekstremalnego wyczynu, Robert, którego Mars w kosmogramie urodzeniowym odgrywa szczególną rolę, w tranzytach spotyka się dokładnie ze Słońcem urodzeniowym (koniunkcja). Co ciekawe nasz rodak ten pamiętny mecz (22 września 2015, Bayern – Wolfsburg) rozpoczął na ławce rezerwowych i wszedł dopiero w drugiej połowie. Wyobrażam sobie jak był naładowany energią przy takim tranzycie. Efekt możemy oglądać tutaj (kto nie oglądał jeszcze tego niesamowitego występu, powinien to koniecznie zrobić, zastrzyk marsowej energii gwarantowany!):

Jak można się przekonać na powyższych i wielu innych przykładach, główną rolę w przypadku sportowców odgrywa w kosmogramie Mars (odpowiadający m.in. za szybkość działania, rywalizację, siłę fizyczną, wolę walki, agresję, zdecydowanie). Jest to zgodne z wynikami badań francuskiego statystyka Michaela Gauquelina**, który w latach 50-tych XX wieku przeprowadził zakrojone na szeroką skalę badania dotyczące korelacji pomiędzy wyborem zawodu i osiąganiem sukcesu w danej dziedzinie, a położeniem planet w kosmogramach urodzeniowych badanych osób. Mars w silnych pozycjach występował tam przede wszystkim u sportowców i wojskowych. W związku z tym, że ze wszystkich planet to Mars dawał najbardziej spektakularne korelacje (jak 1:5000000), badania te są nieraz nazywane „efektem Marsa”.

Czynnik astrologiczny jest jednym z wielu, które mają wpływ na ostateczną postawę zawodnika, czy całej drużyny. O innych nie wspominam, bo jest to oczywiste. Natomiast w dzisiejszym sporcie wyczynowym poziom specjalizacji jest tak wysoki, że z tych „innych czynników” korzystają wszyscy w danej dyscyplinie. Znajomość astrologii jeszcze wciąż pozwala o ten jeden krok wyprzedzić konkurentów, dlaczego więc z niej nie skorzystać?

Reasumując, niezatrudnianie w sztabach sportowych astrologów skutkuje nieprzygotowaniem do trudnych sytuacji (szczególnie zdrowotnych, ale też są sytuacje związane z psychiką zawodnika, o których tu nie piszę, a często są równie ważne w obliczu ważnych meczów czy turniejów), o których ani zawodnik ani sztab nie mogą wiedzieć z wyprzedzeniem. Po prostu żadna inna dziedzina wiedzy poza astrologią nie potrafi przewidzieć rozwoju potencjałów, a więc ich maksymalnych i minimalnych możliwości w czasie. Astrolog, szczególnie znający się na sporcie i specjalizujący się w tym, potrafi takie sytuacje przewidzieć, dając czas na przygotowanie różnych wariantów na ich wypadek. Pozwoli również na wskazanie zawodników, którzy mają „swój dzień” (a czasami swój miesiąc czy nawet rok!) i dzięki temu maksymalne wykorzystanie ich potencjału w danym czasie.

Powyższe przykłady to tylko wierzchołek góry możliwości jakie daje znajomość planetarnych cykli i ich wpływu na ziemskie wydarzenia, w tym te związane ze sportem. Ukazałem tu tylko wybrane aspekty, w innym przypadku jego objętość musiałaby się znacząco zwiększyć. Oto kilka przykładów innych możliwości wykorzystania astrologii w sporcie:
– transfery z i do klubu (m.in. kwestie potencjału rozwojowego, okresów maksymalnych i minimalnych możliwości sportowych, charakteru, podatności na kontuzje – ogólnej i w danym okresie),
– ustalenie optymalnego kierunku transferu zawodnika (relokacje, astrokartografia),
– wsparcie dla zawodnika – nad czym pracować, kiedy najlepsze momenty w karierze, kiedy trudności (kontuzje lub każde inne).

Osoby zainteresowane tematem, szczególnie związane ze światem sportu, zapraszam do kontaktu, chętnie przedstawię więcej informacji. Tak jak w przypadku wszystkich innych wykonywanych przeze mnie analiz, zapewniam pełną dyskrecję.

* Dla ukazania opisywanego zagadnienia posługuję się ogólnodostępnymi danymi urodzeniowymi zawodników. Oczywiście w każdym przypadku znajomość dokładnych danych urodzeniowych powoduje, że skuteczność i precyzja analiz i prognoz znacznie wzrasta.
** Badania zostały opisane w książce „Planety a osobowość człowieka”, wyd. Warsztat Specjalny, Milanówek 1994 (przekład Wojciech Jóźwiak).

Faza Bliźniąt i Raka 2018

Copyright (C) by Artur Święch
Kopiowanie i rozpowszechnianie treści artykułu lub jego części, zarówno w formie elektronicznej jak i na papierze wymaga zgody autora.

Udział w Szkołach astrologii i kosmoekologii kultury

2014
71 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury prof. dr Leszka Weresa „JUTRO NADESZŁO JUŻ DZIŚ” – Uran, faza i era Wodnika – Tomaszów Mazowiecki, 2-10 sierpnia;
70 Jubileuszowa Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury prof. dr Leszka Weresa „TWOJA DROGA NA SZCZYT – czyli od udręki do spełnienia” – Tomaszów Mazowiecki, 22-30 marca;

2013
68 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury prof. dr Leszka Weresa „DO KRWI OSTATNIEJ… tylko po co…” – Tomaszów Mazowiecki, 3-11 sierpnia;

2011
62 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury prof. dr Leszka Weresa „STRATEGIE PRZETRWANIA LUDZKOŚCI, A STRATEGIE KOSMOSU” – Borki, 6-14 sierpnia;
61 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury prof. dr Leszka Weresa „A WIĘC ZACZYNAMY WSZYSTKO OD NOWA – kiedy, dlaczego, po co?” – Borki, 19-27 marca;

2010
59 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury prof. dr Leszka Weresa „I TY JESTEŚ NIEZWYKŁY” – Uran i Wodnik Twoim przyjacielem – Borki, 7-15 sierpnia;
58 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury prof. dr Leszka Weresa „CO SIĘ ODWLECZE, TO…” – o tym jak Saturn żłobi twe życie – 20-28 marca;

2009
57 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury prof. dr Leszka Weresa „TY NAD POZIOMY WYLATUJ” – Rewa k/Gdyni, 4-13 września;
56 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury prof. dr Leszka Weresa „UDRĘKA I EKSTAZA” – Borki, 7-16 sierpnia;
55 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury prof. dr Leszka Weresa „TO CO W ŻYCIU PIĘKNE” – Borki, 27 marca – 5 kwietnia;

2008
54 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury prof. dr Leszka Weresa „W LABIRYNCIE REGUŁ” – Rewa k/Gdyni, 5-14 września;
53 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury prof. dr Leszka Weresa „MY, DZIECI SŁOŃCA” – Borki, 8-17 sierpnia;
52 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury prof. dr Leszka Weresa „KSIĘŻYC PEŁEN TAJEMNIC” – Borki, 28 marca – 6 kwietnia;

2007
51 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury prof. dr Leszka Weresa „OD INFORMACJI DO KOMUNIKACJI” – Rewa k/Gdyni, 7-16 września;
50 Jubileuszowa Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury prof. dr Leszka Weresa „OD ASTROLOGII I KOSMOBIOLOGII DO KOSMOEKOLOGII KULTURY” – Borki, 10-19 sierpnia;
49 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury prof. dr Leszka Weresa „ANATOMIA AGRESJI, MARSOWE ENERGIE W ŻYCIU CZŁOWIEKA I LOSACH ŚWIATA” – Borki, 16-25 marca;

2006
48 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury prof. dr Leszka Weresa „MIĘDZY JAWĄ A SNEM” – Rewa k/Gdyni – 8-17 września;
47 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury prof. dr Leszka Weresa „CO ZNACZY WOLNYM BYĆ?” – Borki, 11-20 sierpnia;
46 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury prof. dr Leszka Weresa „ZROZUMIEĆ CZAS” – Borki, 17-26 marca;

2005
45 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury prof. dr Leszka Weresa „PONAD POZIOMY” – Rewa k/Gdyni, 9-18 września;
44 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury prof. dr Leszka Weresa „UKRYTE MOCE” – Borki, 13-21 sierpnia;
43 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury dr Leszka Weresa „MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ…” – Borki, 1-10 kwietnia;

2004
42 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury dr Leszka Weresa „ŻYJ W ZGODZIE Z KOSMOSEM” – Gdynia Orłowo, 3-12 września;
41 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury dr Leszka Weresa „ZAUFAJ SWOJEMU JA” – Borki, 13-22 sierpnia;
40 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury dr Leszka Weresa „BĄDŹ WŁASNYM TERAPEUTĄ” – Borki, 20-29 lutego;

2003
39 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury dr Leszka Weresa „OD INTERPRETACJI DO TERAPII” – Gdynia Orłowo, 5-14 września;
38 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury dr Leszka Weresa „WARSZTAT I INTERPRETACJA” – Borki, 15-24 sierpnia;
37 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury dr Leszka Weresa „ASCENDENT – TWOJA KOSMICZNA KARTA KREDYTOWA” – Borki, 14-22 marca;

2002
36 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury dr Leszka Weresa „QUO VADIS CZŁEKU? LUDZKOŚĆ PRZEŁOMU EPOK RYB I WODNIKA” – Gdynia Orłowo, 6-15 września;
35 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury dr Leszka Weresa „ŚWIAT WODNIKA. WOLNOŚĆ, JEDNOSTKA I SPOŁECZEŃSTWO” – Borki, 16-25 sierpnia;
34 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury dr Leszka Weresa „TWÓJ STATUS, PROFESJONALIZM I KARIERA” – Borki, 15-24 marca;

2001
33 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury dr Leszka Weresa „TY W KOSMOSIE I KOSMOS W TOBIE” – Gdynia Orłowo, 7-16 września;
32 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury dr Leszka Weresa „POTĘGA I GŁĘBIA TRANSFORMACJI” – Borki, 17-26 sierpnia;
31 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury dr Leszka Weresa „OD KONFRONTACJI DO INTEGRACJI” – Borki, 9-18 marca;

2000
30 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury dr Leszka Weresa „ZDROWIE I PRACA WZBOGACA” – Ustronie Morskie, 15-24 września;
28 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury dr Leszka Weresa „CZŁOWIEK NOWEJ ERY” – Borki, 17-26 marca;

1999
27 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury dr Leszka Weresa „TWE MIEJSCE W ŚWIECIE” – Borki, 10-19 września;
26 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury dr Leszka Weresa „BĄDŹ KOWALEM SWEGO LOSU” – Błażejewko, 15-29 sierpnia;
25 Ogólnopolska Szkoła Astrologii Humanistycznej i Kosmoekologii Kultury dr Leszka Weresa „PRZEBUDZENIE” – Borki, 19-28 marca;

Archiwa danych astrologicznych

Archiwa zawierające dane horoskopowe:

  • Dane Rudhyar Archival Project – archiwum zawierające dane urodzeniowe wielu znanych osób. Jedno z lepszych w sieci jednak zawiera również kilka błędnych danych. Na stronie można również znaleźć wiele tekstów astrologicznych Dane Rudhyara oraz kontynuatorów jego dzieła.
  • Lois Rodden’s Astrodatabank – archiwum jest wynikiem wielu lat pracy astrolog Louis Rodden. Zbiór danych jest imponujący a przez wiele lat udostępniano jedynie niewielką ich część. Dostęp do całości archiwum był płatny. Obecnie po śmierci Lois Rodden bazą danych zarządza firma Astrodienst AG z siedzibą w Szwajcarii, która udostępniła całą bazę w czytelnej formie znanej wszystkim z wikipedii. Dokładność danych została specjalnie oznaczona według skali stopnia pewności. Większość danych opatrzona jest opisem źródła ich pochodzenia oraz danymi biograficznymi, co znacznie pomaga przy weryfikacji (rektyfikacji). Często jednak dane urodzeniowe oznaczone jako główne są subiektywnym wyborem autorów zbioru, stąd należy zawsze samemu zweryfikować wszystkie dostępne informacje dotyczące źródeł danych aby nie powielać prostych błędów (np. John Lennon – dane błędne – choć w źródłach występuje poprawna godzina / dane poprawne (po rektyfikacji godz. 6.40am))
  • Michel Gauquelin Archives – prawdopodobnie największe w sieci archiwum danych astrologicznych. W bazie danych jest ponad sto tysięcy osób pogrupowanych na kategorie np. ze względu na reprezentowane przez nich zawody: mistrzowie sportu, ludzie nauki, żołnierze, muzycy, malarze, aktorzy, politycy, pisarze i dziennikarze, lub ze względu na problemy psychiczne: mordercy, schizofrenicy, alkoholicy, upośledzeni umysłowo, psychotycy, osobowości maniakalno-depresyjne, mający urojenia. Zebrane przez M. Gauquelina dane posłużyły mu do badań nad wpływem planet na człowieka (praca objęła więc jedynie wycinek astrologicznych wpływów). Badania zostały przez niego opisane m.in. w książce „Planety a osobowość człowieka” (wyd. Warsztat Specjalny, 1994, tłum. Wojciech Jóźwiak).
  • Wout Hendrickx Databank – archiwum danych zebranych przez holenderskiego astrologa Wouta Hendrickxa. Nieduży zbiór jednak dość dobrze sprawdzone i w większości pewne dane osób bardziej i mniej znanych z różnych dziedzin życia.
  • Baza danych astrologicznych PTA – zbiór, wciąż poszerzany, danych urodzeniowych prowadzony przez Polskie Towarzystwo Astrologiczne.