Kurs Interpretacja Horoskopu

Kurs Astrologii Interpretacja Horoskopu - styczeń 2008
Kurs Interpretacja Horoskopu

Szkolenie skierowane jest do osób, które pragną doskonalić swoje umiejętności astrologiczne oraz poznać kolejne techniki przydatne w interpretacji horoskopów. Prowadzony jest według autorskiego programu w formie warsztatów, gdzie główny nacisk kładziemy na ćwiczenia praktyczne w interpretacji kosmogramów urodzeniowych. W ramach kursu uczestnicy zapoznają się również z podstawowymi elementami astrologii prognostycznej i porównawczej.

Tematyka kursu:

  • dwadasamsy Zodiaku – ich rola i wykorzystanie w interpretacji,
  • figury planetarne (m.in. Wielki Trygon, Mały Trygon, Latawiec, Wielki Krzyż, Półkrzyż, Mistyczny Prostokąt) i ich znaczenie w horoskopie,
  • Hygieia jako władca fazy Panny,
  • łączenie elementów horoskopu w trakcie interpretacji – ćwiczenia,
  • rozszerzona tabela żywiołów i jakości,
  • dominanty i wzmocnienia planet w horoskopie,
  • interpretacje horoskopów urodzeniowych – praca w grupach,
  • astrologia prognostyczna – wykorzystanie tranzytów i progresji – przykłady,
  • wstęp do astrologii porównawczej – analiza horoskopu porównawczego i wektorowego na przykładzie.

Kurs obejmuje 15 godzin zajęć (weekend). Grupa kursowa to ok. 8-12 osób. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują imienne dyplomy.

Termin: luty-marzec 2026
Miejsce: Online – Zoom

Udział w Kursie: 950 zł

Miejsce na kursie każdy uczestnik rezerwuje wpłatą zaliczki* w wys. 300zł na konto:
mBank nr 68 1140 2004 0000 3702 3801 2643
koniecznie z dopiskiem „zaliczka na kurs IH”

* w przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 30 dni przed rozpoczęciem kursu zwracane jest 50% kwoty zaliczki, w przypadku rezygnacji późniejszej zaliczka jest bezzwrotna.

Osoby chcące powtórzyć kurs płacą za całość 400zł.

Zapisy:
artur@astrologia.pl
tel. +48 609 733 762

Kursy Interpretacja Horoskopu, które już się odbyły:

11. ONLINE ZOOM – 9-10.03.2024r.
10. ONLINE ZOOM – 19-20.02.2022r.
9. ONLINE ZOOM – 14-15.11.2020r.
8. WARSZAWA – 1-2.02.2020r.
7. WARSZAWA – 10-11.02.2018r.
6. WARSZAWA – 30-31.01.2016r.
5. WARSZAWA – 17-18.05.2014r.
4. WARSZAWA – 6-7.02.2010r.
3. WROCŁAW – 2-3.01.2008r.
2. BIELSKO-BIAŁA – 30.06.-01.07.2007r.
1. WARSZAWA – 11-12.11.2006r.

Zobacz też: Kurs Astrologia Porównawcza

Wróć do: Astrologia – Aktualności